Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualności arrow POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY - "SZUKAM PRACY"
POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY - "SZUKAM PRACY" | Drukuj |
23.07.2012.

W lipcu br. Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich rozpoczął realizację trzytygodniowego (11.07.12 – 31.07.12) szkolenia w ramach usługi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy „SZUKAM PRACY”. Podjęte działanie wykonywane jest w ramach projektu systemowego „Recepta na pracę” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Do programu przystąpiło jedenaście osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - długotrwale bezrobotnych.

Celem szkolenia jest  przygotowanie do wejścia na rynek pracy i integracja z rynkiem pracy beneficjentów niemobilnych zawodowo, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz dyskryminacji. W ramach szkolenia bezrobotni nabywają praktyczne umiejętności m.in. z zakresu:

- pokonywania barier stojących na drodze do zatrudnienia,

- opanowania zasad poprawnej komunikacji i autoprezentacji w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą,

- poznawania zachowań asertywnych,

- sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Profesjonalne przekazywanie wiedzy przez Starszego Lidera Klubu Pracy, z dziedziny stosowania odpowiednich metod i technik niezbędnych do sprawnego i efektywnego poszukiwania pracy przyczyniło się do  pozytywnej zmiany.  W drugim tygodniu szkolenia, spośród wszystkich uczestników, siedem osób (w tym cztery kobiety) wykazało czynną aktywność zawodową w kierunku realnego zatrudnienia:

- jedna osoba podjęła zatrudnienie,

- dwie osoby odbyły pozytywną rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą (przewidywane zatrudnienie – m-c sierpień br.),

- trzy osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,

- jedna osoba podejmie zatrudnienie w ramach umowy stażowej od sierpnia br.

Średni okres pozostawania poza zatrudnieniem ww. osób wynosi sześć lat.

W trzecim tygodniu uczestnicy szkolenia będą czynnie poszukiwać zatrudnienia na lokalnym rynku pracy odwiedzając poszczególnych pracodawców oferujących swoje usługi. Przewiduje się, iż planowana forma poszukiwania pracy przyczyni się do wzrostu liczby osób realnie zatrudnionych, w ramach omawianego programu.